25.06.200624
Piknik jest największą imprezą lotniczą w Polsce południowej. Na pokazy lotnicze i towarzyszące im atrakcje naziemne zapraszamy całe rodziny. W ubiegłym roku II Piknik zgromadził na historycznym lotnisku Rakowice-Czyżyny w centrum Krakowa ponad 40 000 osób.
30.04.200643
Wąwóz Homole znajduje się w Małych Pieninach, w pobliżu Jaworek. Płynący dnem potok Kamionka wyżłobił w wapiennym podłożu fantastyczne turnie i strome, dochodzące do 120 m wysokości, ściany skalne. Możemy tu podziwiać wyjątkową naskalną roślinność o charakterze pierwotnym. W górnej części osuwisko porośnięte lasem świerkowym. Wąwóz już od XV w. znany był jako miejsce poszukiwania skarbów. Homole wymieniane są w testamencie Piotra Wydżgi, jednego z XVII-wiecznych poszukiwaczy. W 1736 odkryto tu szyb, w nim narzędzia górnicze. Z Homolami związane są liczne legendy o zaklętych skarbach.