Krótki przewodnik konfiguracji i obsługi programu odGPS
01.01.20054555
odGPS to aplikacja przeznaczona dla telefonów komórkowych obsługujących aplikacje działające na platformie JAVA. Jest on doskonałym narzędziem dla osób aktywnie spędzających czas, a jednocześnie chcących rejestrować trasy terenowe, którymi się poruszają.
Zarejestrowaną trasę można wyeksportować od pliku ".odg" i przesłać znajomemu. Istnieje również opcja eksportu do pliki ".kml", który możemy otworzyć w programie Google Earth.
Gotowe trasy w postaci plików ".odg" można pobrać z naszej strony. Należy je przesłać je do swojego telefonu, a następnie zaimportować z poziomu programu.

Do prawidłowego działania programu niezbędny jest telefon komówkowy z łączem Bluetooth i odbiornik GPS również z łączem bluetooth.

Szczegółowy opis instalacji i konfiguracji programu można znaleźć poniżej lub po kliknięciu na przycisk galeria w tym niusie w postaci zdjęciowej.

Przed przystąpieniem do korzystania z programu należy zainstalować go w naszym telefonie komórkowym. Wersja programu, która można pobrać z naszej strony przeznaczona jest dla telefonów marki NOKIA*.

 • INSTALACJA APLIKACJI NA TELEFONACH NOKIA S40 (nie symbian)
  1. Podłączamy telefon do naszego komputera jednym z dostępnych łączy (podczerwień, bluetooth, kabel USB).
  2. Pobieramy z naszej strony program odGPS, rozpakowujemy do np. na Pulpit.
  3. Uruchamiamy aplikacje PC Suite i wybieramy Instalatora aplikacji. Wskazujemy lokalizację rozpakowanego pliku "odgps.jar" i instalujemy w pamięci telefonu lub na karcie.
  4. Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do konfiguracji programu odGPS z poziomu telefonu.

 • INSTALACJA APLIKACJI NA TELEFONACH NOKIA S60 (symbian)
  1. Podłączamy telefon do naszego komputera jednym z dostępnych łączy (podczerwień, bluetooth, kabel USB).
  2. Pobieramy z naszej strony program odGPS, rozpakowujemy do np. na Pulpit.
  3. Kopiujemy plik "odgps.jar" w dowolne miejsce w naszym telefonie (pamięć telefonu lub karta pamięci).
  4. Wchodzimy do Menedżera plików i uruchamiamy instalację z pliku "odgps.jar". Następnie postępujemy według wskazówek instalatora.
  5. Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do konfiguracji programu odGPS z poziomu telefonu.

 • KONFIGURACJA APLIKACJI NA TELEFONACH NOKIA s40 i S60
  1. Uruchamiamy odbiornik GPS z łączem bluetooth.
  2. Uruchamiamy aplikację odGPS w naszym telefonie (pojawi się komunikat - fot.1 - zatwierdzamy OK).
  3. Znajdując się w menu głównym programu (fot. 2) przechodzimy na pozycję "Settings" (fot. 3) a następnie "Connection" (fot. 4).
  4. W menu "Connection" wybieramy pozycję "BT Device Serach", czekamy aż program wykona żądaną operację i naciskamy OK. Następnie wybieramy "BT Sernice Serach", czekamy aż program wykona żądaną operację i naciskamy OK.
  5. Po tych czynnościach wychodzimy całkiem z programu i uruchamiamy go ponownie. Teraz nie powinien wyświetlić komunikatu o błędzie połączenia z odbiornikiem GPS (fot. 1), zaś po wejściu w pozycję "Satellites" (fot. 2) zobaczymy wskaźniki sygnału poszczególnych satelit (fot. 5). Po namierzeniu aktualnej pozycji pojawią się w górnej części ekranu współrzędne geograficzne.
  6. Od teraz program jest gotowy do pracy!

 • ZAPISYWANIE I ODTWARZANIE TRAS
  1. W celu zapisania nowej trasy wybieramy z głównego menu programu pozycję "Start Recording" (fot. 2). Od teraz program rejestruje przebieg naszej trasy. Aby zakończyć rejestrowanie trasy należy z głównego menu programu pozycję "Stop Recording" (fot. 2).
  2. Możemy skorzystać z wcześniej zapisanej trasy i np. wytyczyć drogę powrotną. Wybieramy z menu głównego pozycję "Tracks" (fot. 2), a następie z listy odpowiednia trasę. Na interesującej nasz trasie naciskamy przycisk opcje i wybieramy pozycję "Follow Reverse" (fot. 6).
  3. Każdą zapisaną trasę można wyeksportować zarówno do pliku ".odg" jaki i ".kml" (fot. 7).
  4. Opcje eksportu ustawiamy w menu "Settings"->"Settings Import/Export" (fot. 8).

 • EKSPORTOWANIE I IMPORTOWANIE TRAS
  1. Jeżeli chcemy zapisaną trasę zachować lub udostępnić innym osobą musimy ją wyeksportować do pliku ".odg" (fot. 7).
  2. Jeżeli zaś chcemy prześledzić przebyta trasę na naszym komputerze używając programy Google Earth należy ową trasę wyeksportować do pliku ".kml", zgrać na komputer i uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie.

  * Program przetestowano ze skutkiem pozytywnym na następujących modelach telefonów NOKIA: 6125, 6131, 6230i, 6233, 6270, 6280, 6288, e50, e65, n73, n76, n95.