III Piknik Lotniczy w Krakowie
25.06.20064407
Piknik jest największą imprezą lotniczą w Polsce południowej. Na pokazy lotnicze i towarzyszące im atrakcje naziemne zapraszamy całe rodziny. W ubiegłym roku II Piknik zgromadził na historycznym lotnisku Rakowice-Czyżyny w centrum Krakowa ponad 40 000 osób.
Podobnie jak w ubiegłym roku - kontynuując międzywojenne i powojenne lotnicze tradycje Krakowa - 24 i 25 czerwca 2006 roku zapraszamy mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości na jedną z największych imprez rodzinnych oraz najpopularniejszy festyn lotniczy. W tym roku podobnie jak w porzednim Patronat Honorowy nad pokazami roztoczy Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł.

W oparciu o ubiegłoroczne doświadczenia postaramy się jeszcze lepiej zorganizować nasz Piknik oraz dostarczyć naszym gościom dużo mocnych wrażeń. Jako placówka muzealna chcemy podkreślić edukacyjno-informacyjny i popularyzatorski charakter naszego przedsięwzięcia.

Miejsce, w którym odbywa się Małopolski Piknik Lotniczy - dawne lotnisko Rakowice-Czyżyny - nierozerwalnie związane jest z historią lotnictwa polskiego. Chcemy nawiązać do chlubnej historii tego lotniczego serca Krakowa i przywrócić miastu oraz regionowi cząstkę jego tradycji. Celem Pikniku jest przybliżenie historii i tradycji Polskich Skrzydeł możliwie najszerszym kręgom odbiorców oraz upowszechnianie ciekawej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Piknik stwarza też okazję do kreowania korzystnych wzorców edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży i wskazania jej możliwości samorealizacji w lotnictwie i sportach pokrewnych.

Głównym atutem naszej imprezy jest możliwość pokazania piękna lotnictwa i samego latania wszystkim, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, w specyficznym krajobrazie Muzeum Lotnictwa Polskiego i powstającego Lotniczego Parku Kulturowego, w którym historia spotyka się ze współczesnością. Gdy kilka lat temu postanowiliśmy reaktywować rakowickie pole wzlotów i przywrócić Czyżyny lotnictwu wielu było pesymistów. "To się nie może udać!" - słyszeliśmy zewsząd. A jednak sceptycy nie mieli racji - impreza powoli buduje swoją reputację i staje się bardzo popularna. W tym roku po raz pierwszy chcielibyśmy móc zaprezentować pokazy zagranicznych maszyn i pilotów.

W tym roku oprócz niewątpliwej atrakcji jaką jest prezentacja samlotów na ziemi i w powietrzu chcielibyśmy zaproponować dodatkową atrakcję kulturalno-oświatową. Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy liczne muzea z Krakowa i Małopolski. Muzea te będą mogły zaprezentować zarówno swoją ofertę wystawienniczą jak i wybrane eksponaty z własnych kolekcji.

Opracowując ten niezwykle atrakcyjny program lotniczy liczymy również na duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony mediów. Impreza nasza - jak to pokazało doświadczenie poprzedniej edycji - jest również idealnym miejscem do promocji wszelkich form działalności gospodarczej dla firm z regionu i zapoznania potencjalnych odbiorców z całego kraju z ich ofertą.

Strona WWW: http://www.pikniklotniczy.krakow.pl
Organizator: Muzeum Lotnictwa Polskiego